Regulamin

Określenia użyte w Regulaminie

 • CyberDoc, Serwis, System - system informatyczny dostępny pod adresem cyberdoc.pl, mający na celu udostępnienie usług umożliwiających zakup publikacji elektronicznych i aplikacji.
 • Klient - użytkownik Systemu, który za jego pośrednictwem nabywa prawo do korzystania z publikacji lub aplikacji na zasadach określonych przez Dostawcę.
 • Dostawca - podmiot, który dostarcza do Systemu publikacje lub aplikacje przeznaczone do sprzedaży w ramach Serwisu.
 • Sprzedawca - właściciel lub administrator witryny internetowej, który przy użyciu narzędzi dostępnych w CyberDoc uruchamia na stronie internetowej sprzedaż publikacji i aplikacji z zasobów Serwisu.
 • Punkt sprzedaży - witryna internetowa lub wydzielona jej część, na której przy użyciu usług Systemu prowadzona jest sprzedaż publikacji i aplikacji.
 • Obiekt - publikacja lub aplikacja dostępna w Serwisie do pobrania i używania na zasadach określonych przez Dostawcę.

Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem serwisu CyberDoc jest firma Atom Tomasz Liebich z siedzibą w Preczowie, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 627-108-44-43.
 2. Właściciel Systemu oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i formalnymi do realizacji funkcjonalności Serwisu.
 3. Celem systemu CyberDoc jest realizacja następujących funkcji:
  • wprowadzanie przez Dostawców publikacji i aplikacji oraz udostępnianie ich Klientom w ramach witryny Systemu oraz sieci Punktów sprzedaży;
  • uruchamianie przez Sprzedawców własnych Punktów sprzedaży;
  • zakup lub pobranie udostępnionych w Systemie publikacji i aplikacji i użytkowanie ich na zasadach określonych przez Dostawców.
 4. Współpraca z Systemem w charakterze Dostawcy lub Sprzedawcy wymaga zarejestrowania Konta Partnera i podpisania umowy.

Zakup Obiektu w systemie CyberDoc

 1. System CyberDoc udostępnia funkcje umożliwiające Klientowi wyszukanie interesujących go materiałów (kategorie, filtrowanie, słowa kluczowe).
 2. Klient, korzystając z usług Systemu, może pobrać i użytkować na zasadach określonych przez Dostawcę dowolny Obiekt (publikację lub aplikację) znajdujący się w zasobach Systemu.
 3. Przed zakupem Klient może zapoznać się z opisem Obiektu utworzonym przez jego Dostawcę oraz z opiniami innych użytkowników.
 4. Za pobranie Obiektu od Klienta pobierana jest opłata, której wysokość ustala Dostawca Obiektu.
 5. Płatność za Obiekty jest realizowana przez wysłanie SMSa o podwyższonej opłacie (SMS Premium Rate).
 6. Po wysłaniu prawidłowego SMSa, Klient otrzymuje zwrotnie na swój telefon, w zależności od typu obiektu:
  • kod umożliwiający pobranie Obiektu na komputer
   lub
  • odnośnik do pobrania Obiektu bezpośrednio na telefon komórkowy.
 7. Klient ma prawo użytkować Obiekt zgodnie z zasadami podanymi w opisie Obiektu.
 8. Pobierając Obiekt Klient nie nabywa prawa do jego dystrybucji. Zabronione jest udostępnianie Obiektu osobom trzecim, publikowanie oraz powielanie na cele inne niż archiwizacja (chyba, że Dostawca określił inne zasady użytkowania Obiektu).
 9. Klient może pobrać Obiekt na identycznych zasadach korzystając z witryny internetowej pod adresem cyberdoc.pl lub z dowolnego Punktu sprzedaży Systemu.
 10. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje należy przesyłać e-mailem na adres . W reklamacji należy podać numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS celem nabycia Obiektu oraz opisać przyczynę reklamacji.
 11. Właściciel Systemu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 15 dni roboczych. O sposobie rozpatrzenia powiadamia Klienta drogą e-mail lub telefoniczną.

Współpraca w roli Dostawcy

 1. Rolą Dostawcy jest wprowadzanie do Systemu Obiektów (publikacji i aplikacji) celem ich udostępnienia Klientom do pobrania.
 2. Wprowadzając Obiekt do Systemu, Dostawca pozostaje jego właścicielem lub dysponentem. Właścicielowi systemu CyberDoc udziela licencji na udostępnianie Klientom.
 3. Dostawca ustala cenę Każdego Obiektu przy wprowadzaniu go do zasobów Systemu.
 4. Dostawca ustala udział Sprzedawcy w przychodach (marżę).
 5. Za sprzedaż Obiektów Klientom Dostawcy przysługuje wynagrodzenie zależne od ustalonej ceny i marży sprzedawcy.
 6. Dostawca może w każdym momencie zmienić opis Obiektu, cenę, zasady użytkowania. Każda istotna zmiana wymaga akceptacji właściciela Systemu.
 7. Dostawca ma prawo wycofać każdy ze swoich Obiektów ze sprzedaży.
 8. Współpraca z właścicielem systemu CyberDoc w roli Dostawcy jest bezpłatna.
 9. Aby podjąć współpracę, należy zarejestrować konto w Systemie i podpisać Umowę.

Współpraca w roli Sprzedawcy

 1. Rolą Sprzedawcy jest udostępnianie Klientom zasobów Systemu w ramach własnych Punktów sprzedaży.
 2. Sprzedawca może uruchomić dowolną liczbę Punktów sprzedaży.
 3. Korzystając z mechanizmów Serwisu dla każdego Punktu sprzedaży Sprzedawca może określić wygląd, sposób działania i ograniczenia w prezentacji zasobów Centrum.
 4. Z tytułu nabycia Obiektu przez Klienta w Punkcie sprzedaży, właścicielowi punktu przysługuje wynagrodzenie określone przez Dostawcę Obiektu.
 5. Współpraca z właścicielem systemu CyberDoc w roli Sprzedawcy jest bezpłatna.
 6. Aby podjąć współpracę, należy zarejestrować konto w Systemie i podpisać Umowę.

Konto Partnera

 1. Współpraca w roli Dostawcy lub Sprzedawcy wymaga zarejestrowania konta w systemie i podpisania stosownej Umowy partnerskiej.
 2. Rozliczenia z Partnerami odbywają się w ramach systemu rozliczeniowego serwisu Atom.SMS.
 3. Każdy Dostawca może być równocześnie Sprzedawcą na podstawie tej samej Umowy partnerskiej.
Ten serwis korzysta z plików cookies do realizacji usług, zgodnie z polityką prywatności, w której dowiesz się więcej o plikach cookies oraz o możliwości określenia warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies. Zaakceptuj aby ukryć ten komunikat.